Οικονομικά Στοιχεία


Δείτε τον ισολογισμό της εταιρίας Δ & Ι Δαμκαλίδης Α.Ε. εδώ